Każdy powinien zadbać o swoją aktywność niezależnie od wieku. Codzienna dawka ruchu bądź uprawianie wszelkiego rodzaju sportu znacząco przekłada się na nasze zdrowie i samopoczucie.…

Rezerwacja pobytu w domu opieki dla seniora umożliwia mu całodobową opiekę, codzienny dostęp do rehabilitacji oraz skuteczne prowadzenie leczenia i opieki. Domy opieki z reguły…

Zawał serca jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. W porę rozpoznany daje duże szanse na podjęcie właściwych działań. Zawsze wymaga pilnej interwencji lekarskiej i wdrożenia określonych…