Zawał serca jest stanem bezpośrednio zagrażającym życiu. W porę rozpoznany daje duże szanse na podjęcie właściwych działań. Zawsze wymaga pilnej interwencji lekarskiej i wdrożenia określonych…